Pràctiques TLN a Itàlia amb Nexes Interculturals

Si vols afrontar el 2021 amb energia, tenint una oportunitat de creixement laboral i fent una experiència de mobilitat internacional tens l’ocasió de participar en el programa TLN Mobilicat que gestiona Nexes Interculturals.

Dates de l’estada: Durant 12 setmanes (Entre Febrer i Maig 2021)

Destinació: Itàlia, a les ciutats de Padova o de Brescia.

Cobertura:

El Fons Social Europeu finança 100% del programa, subvencionant les accions següents:

Costos del viatge al país de destí

Allotjament

Cost de transport local

Manutenció.

Activitats socioculturals.

Formació lingüística

Formació preparatòria/intercultural

Assegurança de viatge/ Responsabilitat civil.

Requisits per participar:

Tenir entre 18 i 29 anys, i residir a Catalunya.

Haver començat o finalitzat cicles formatius o universitaris (i poder acreditar-ho mitjançant documentació oficial); o tenir l’ESO i poder acreditar almenys 200 hores d’una especialitat de formació professionalitzadora (com un certificat de professionalitat o altres vies de formació d’un àmbit professional).

Estar inscrit/a i constar com a beneficiari/ària del sistema de Garantia Juvenil (no estar estudiant, ni treballant). 

Estar inscrit/com a Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO).

T’interessa? Emplena el formulari de preinscripció https://forms.gle/FWkuzDo4AZBBCL7b6

Més informació: tln.nexes@gmail.com i a https://nexescat.org/tln-mobilicat-practiques-estranger/#participar