Presentació a Pineda de Mar de l’Informe per a la creació d’un DLI


Amb l’objectiu d’analitzar les necessitats en l’etapa de Transició de l’Escola al Treball (TET) a Pineda, des de la regidoria d’Educació – i amb l’acord amb les regidories de Joventut, Promoció Econòmica i Serveis Socials – es va sol·licitar suport a la Diputació de Barcelona per a poder dur a terme un treball mitjançant el qual s’analitzés l’actual mapa d’estratègies i recursos a l’etapa TET, i també, per a plantejar opcions en vistes a millorar els fluxos en l’etapa TET a Pineda de Mar, i estudiar la viabilitat de crear un dispositiu Local d’Inserció (DLI).

Com a resposta a aquesta sol·licitud, la Diputació de Barcelona va atorgar un assesorament tècnic a càrrec del Sr. Jordi Longás, professor de la Universitat Ramon Llull, el qual ha proposat la creació d’una comissió per a l’elaboració d’un informe de necessitats – comissió que ha estat treballant durant varis mesos i va presentar les conslusions el passat mes de gener – i una proposta de disseny per a la creació d’un Dispositiu Local d’Inserció a Pineda de Mar.

El 15 de març ha estat el dia escollit per fer la presentació d’aquestes conclusions i de les bases per a la creació d’aquest dispositiu de coordinació entre serveis amb l’objectiu d’acompanyar als i les joves en processos de transició.