presentació recitrave

El programa europeu transnacional Recitrave –per a la creació d’empreses d’economia social en la gestió de residus i inserció del col.lectiu gitano- va entrar en vigor el 15 de desembre del 1999, a partir de la seva aprovació dins del programa Ecos-Overtures (1998-2001).

El projecte es desenvolupa entre l’1 de gener de 2000 i el 31 de desembre de 2002.

El programa té com a participants:

El London Borough of Bromley (Regne Unit), com a soci europeu principal

-L’Ajuntament de Timisoara (Rumania), com a soci extraeuropeu

-La Província de Reggio Calabria (Itàlia), com a soci europeu

-El Consell Comarcal del Maresme, com a soci europeu

El paper i els objectius dels diferents socis és bàsicament el mateix, si bé el London Borough of Bromley –conjuntament amb el NOVAS Ouvertures Group- prenen el rol de coordinació i avaluació general del projecte transnacional.


El programa a la comarca té com a participants:

El Consell Comarcal del Maresme

-L’Ajuntament de Mataró

-L’ARCA del Maresme, sll. Empresa d’economia social

-Can Ensenya, sal. Empresa d’economia social

-Centre d’Iniciatives per a l’Economia Social (CIES), Centre d’investigació adscrit a la Universitat de Barcelona.

El paper del Consell Comarcal, com a soci principal, es centra en la direcció, gestió i conducció del projecte dins del Marresme, i d’intermediari principal en les relacions transnacionals.

El pressupost total al Maresme és de 500.000 euros (83.150.000 ptes.) repartits en:
-250.000 euros de l’entitat local (Consell Comarcal i socis)
-250.000 euros provinents dels fons europeus.