Presentat el Protocol Comarcal d’Atenció a la Infància i Adolescència en Risc del Maresme

180 professionals de diferents àmbits com la seguretat, la justícia, l’educació, la sanitat i els serveis socials han assistit a la presentació del Protocol Comarcal d’Atenció a la Infància i Adolescència en risc del Maresme, una eina fonamental per poder atendre d’una forma integral els casos d’infància i adolescència en risc.


El Maresme és la tercera comarca de la província que compta amb un Protocol Comarcal i el segon que l’ha elaborat a partir d’un treball en xarxa de tots els professionals implicats. El principal objectiu és millorar l’atenció al menor fent que els professionals dels diferents àmbits que intervenen en el procés treballin de forma coordinada, compartint criteris, indicadors, models i circuits. L’eix central es troba en el DIN (Detecció – Intervenció – Notificació ).

Per tal que tothom pugui conèixer el circuit establert al Maresme, el Protocol s’ha desenvolupat electrònicament en un espai web del Consell Comarcal del Maresme en el què, a banda d’una zona  restringida per a l’ús dels professionals, tota la resta és obert. A més, amb la col·laboració dels serveis municipals s’ha creat un extens apartat dedicat als recursos locals en matèria d’infància i joventut en el qual es pot trobar municipi per municipi dades com: escoles bressol, escoles, instituts, ludoteques, casals de joves, serveis sanitaris…etc.