Presidència

Presidència

El President és qui ostenta la representació del Consell Comarcal i qui convoca i presideix les sessions dels òrgans col.legiats.

El president del Consell Comarcal del Maresme és Pere Almera i Puiggròs (PSC). Almera és alcalde de Vilassar de Mar.

{0} 
El Consell :  
Presidència |  
Gerència |  
El Ple |  
Comisió Especial de Comptes |  
El Consell de Presidència |  
Comissions Informatives |  
La Junta de Portaveus
{0}