Exempció en la quota d’autònoms pels beneficiaris de la pròrroga prestació extraordinària per cessament d’activitat (fins al 28 febrer del 2022).

Tipus: Exempció de cotització
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes que hagin estat acollits a la pròrroga prestació per cessament d’activitat (28 de febrer 2022). També recull informació pels que en un futur vegin suspesa completament la seva activitat.
Descripció:

1- A partir de l’01 de març, els teballadors autònoms que hagin percebut fins al 28 de febrer alguna de les prestacions per cessament d’activitat, tindran dret a l’exempció de la quota de Seguretat Social:

– 90% de bonificació al mes de març 2022
– 75% de bonificació al mes d’abril 2022
– 50% de bonificació al mes de maig 2022
– 25% de bonificació al mes de juny 2022.

Si no es compleixen les condicions que concedien el dret a percebre la prestació per cessament d’activitat, l’organisme pertinent ho revisarà d’ofici.
El tràmit es pot realitzar des de la TGSS.

2- En cas de veure suspesa l’activitat per una mesura futura del Govern Espanyol, sí que es percebrà una prestació del 70% de la base de cotització, i s’exonarà l’obligació de cotitzar. Quan dos o més membres estiguin afectats i tinguin dret a cobrament de la prestació, aquesta es redueix al 40% de la base de cotització per cadascun.

La prestació serà incompatible amb els treballs per compte aliena, excepte quan els ingressos per compte aliena siguin inferiors a 1,25 de l’import SMI.

Per aquest apartat, les mútues s’encarregaran de comunicar-se i fer el tràmit amb la TGSS.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Fins el 30 de juny 2022
Accès al tràmit: Mútua de la persona autònoma
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Decret Llei 2/2022
Enllaç: –