Preu públic per a les persones admeses al curs on line de vetllador/a escolar


El curs on-line sobre les competències professionals bàsiques del vetllador/a escolar té una durada de 50 hores. El seu inici és el dia 1 de juliol i la seva finalització, el dia 31 de juliol de 2010.

El preu Públic establert per aquest curs és de 50 euros. Es podrà sol·licitar una bonificació del 50% del seu cost, si l’alumne admés justifica trobar-se en situació d´atur en el moment de la seva inscripció.
DOCUMENTS PER A L’AUTOLIQUIDACIÓ DEL PREU PÚBLIC

Preu Públic de 50 euros:

 

Clic aquí per a pdfPreu Públic de 25 euros per a aquells alumnes que acreditin trobar-se en situació d’atur en el moment de la seva inscripció:

 

Clic aquí per a pdf