Procés de selecció d’un/a Tècnic/a Superior de Salut Pública


El Consell Comarcal del Maresme necessita cobrir un lloc de treball de: {N}TÈCNIC/A SUPERIOR DE SALUT PÚBLICA{N} {N}Perfil:{N} Llicenciat/da en Farmàcia, Biologia, Veterinària o Ciència i Tecnologia dels Aliments {N}Tipus de feina:{N} {.C}1.Coordinació amb els ajuntaments de la comarca amb els següents objectius {.D}Obtenció del cens real d´establiments subjectes a autorització sanitària prèvia de funcionament: carnisseries, establiments de menjars preparats, restaurants, bars-restaurants i hotels.
-Programació de les necessitats de cada ajuntament quant a la regularització de les autoritzacions sanitàries d´aquests establiments lligades o no a la llicència municipal, segons es tracti de nous establiments o d´establiments existents. {.D}
-2.Revisió de projectes, inspecció i seguiment de mesures dictades de carnisseries, establiments de menjars preparats, restaurants, bars-restaurants i hotels
-3.Instrucció dels expedients subjectes al procediment d´autorització sanitària de funcionament: inici, control de terminis, tràmits d´al·legacions, resolució. Coordinació amb l´òrgan que atorgui la llicència municipal o ambiental, si fa el cas.
-4.Assessorament als ajuntaments pel que fa als tràmits als quals estan subjectes aquests establiments Horari: 37,5 hores a jornada completa Sou: Tècnic superior administració pública Lloc de presentació de currículums: Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró) en horari de 9 a 14 hores Termini: fins el dia 30 d´abril inclòs.