Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de tècnics mitjos de Promoció Econòmica

Termini de presentació d’instàncies: 25 de juny de 2015

Bases reguladores del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de tècnics mitjos de Promoció Econòmica, Grup A2

Convocatòria i bases del concurs per a la creació d’una Borsa de Treball de Tècnics Mig de Promoció Econòmica