Programació de la formació en l’àmbit educatiu (gener-març 2010)


  El projecte formatiu que proposem va encaminat a l´aprenentatge de les competències professionals necessàries per a treballar com a monitor/a en les activitats educatives complementàries dels centres docents de la comarca del Maresme, principalment en l´espai de menjador, transport, acollida sisena hora i vetlladors escolars.Aquesta formació va adreçada a aquelles persones que presenten unes competències professionals bàsiques per a l´exercici de les funcions del monitor d´activitats educatives complementàries, com són:
1.- Habilitats socials per a la convivència

-2.- Aptitud per a la escolta activa, empatia i comunicació

-3.- Actitud per a la gestió de conflictes

-4.- Aptitud per al treball en equip

-5.- Actitud responsable en el treball amb menors

-6.- Domini de la llengua vehicular que és el català

El Consell Comarcal del Maresme ofereix un itinerari formatiu on es poden adquirir les competències professionals específiques per a l´exercici de les funcions del monitor d´activitats educatives complementàries, aquestes són a grans trets:
1.- Coneixements bàsics sobre les característiques evolutives dels infants i joves

-2.- Coneixement dels procediments, normatives i protocols d´actuació en als menjadors i transport escolar

-3.- Coneixements de salut i sanitat dels infants i adolescents

-4.- Coneixements sobre les tècniques d´expressió i animació educativa

-5.- Procediments per al disseny i avaluació d´activitats educatives

-6.- Coneixement del marc conceptual i funcional de l´educador

ITINERARI:{N}: El concepte d´itinerari es refereix al recorregut formatiu individualitzat que cal fer segons l´experiència i formació prèvia que presenta l´alumne. El recorregut total que oferim es completa amb 102h d´aprenentatge teòric bàsic i 100h d´aprenentatge pràctic a les mateixes escoles.

Per a les persones que ja han realitzat prèviament altres cursos relacionats amb l´àmbit del lleure educatiu, podran convalidar alguns dels mòduls formatius i s´ajustaran les hores de pràctiques.

{N}METODOLOGIA:{N} La metodologia que es farà servir serà molt dinàmica i participativa, ja que les pràctiques es faran mentrestant es realitza la formació a l´aula, amb l´objectiu d´aprofitar l´experiència del dia a dia a l´escola (aprendre fent).

{N}HORARI:{N} L´horari dels mòduls formatius serà els dilluns, dimecres i divendres de 9´30h a 13´30h, i l´horari de les pràctiques serà els dimarts i els dijous entre les 9h a les 15h. fins a completar tot l´itinerari previst per a cada alumne.

{N}TITULACIÓ{N}: Les persones participants que assisteixen al 80% de les sessions teòriques i aprovin les pràctiques, obtindran un certificat de reconeixement com a Monitor Socio – Educatiu que les habilita per a treballar en els serveis de menjador, transport, acollida sisena hora i vetllador escolar* al les escoles públiques del Maresme, i podran inscriure´s a la Borsa de Monitors del Consell Comarcal del Maresme.

{N}PREU:{N} Aquesta formació està subvencionada pel Consell Comarcal del Maresme amb el suport de la Diputació de Barcelona.

{N}INSCRIPCIONS:{N} A partir del dia 18 de gener i fins el dia 29 de gener de 2010 s´obriran les inscripcions a través del
web del Consell Comarcal del Maresme
per a les persones interessades en realitzar el seu itinerari formatiu.

DUBTES:{N} Per a qualsevol aclariment podeu contactar amb els Serveis Educatius del Consell Comarcal del Maresme a través del telèfon: 93 741 11 75/65 o per correu electrònic:  
educacio@ccmaresme.cat

QUADRE DESCRIPTIU DELS MÒDULS FORMATIUS SEGONS LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS A ASSOLIR

{N}MONITOR/A SOCIO-EDUCATIU EN EL CENTRE ESCOLAR{N}
{taula29}