Publicació de L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2008.

 


Informem de la nova publicació de la Fundació Jaume Bofill L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2008. El llibre presenta una radiografia del sistema educatiu no universitari a Catalunya. Entre d´altres temes d´importància, hi podem trobar un anàlisi dels reptes i oportunitats de l’educació a Catalunya posant molta atenció als instruments del sistema per fer front i reduir el fracàs escolar.
Podeu veure la notícia i descarregar el document a través d’aquest
enllaç
.