publicacions de l’Observatori

Informes de l’Observatori del Mercat Laboral del CCM:

{.d} 
Informe trimestral sociolaboral del Maresme. 2n trimestre 2006


– 
Informe trimestral sociolaboral del Maresme. 1r trimestre 2006


 
Resum any 2005. Mercal del Treball al Maresme– 
Mercat del Treball 4t trimestre 2005


– 
Mercat del Treball 3r. trimestre 2005


– 
Mercat del Treball 2n. trimestre 2005


– 
Mercat del Treball 1r. trimestre de 2005


– 
Mercat del Treball 3r. trimestre de 2004 {.d}


-Publicacions semestrals de l’Observatori de la Competitivitat Empresarial del Maresme:

{.d} 
Número 3. Primer semestre de 2006


– 
Número 2. Segon semestre de 2005


– 
Número 1. Primer semestre de 2005 {.d}