Puntuació dels mèrits dels/les aspirants a cobrir la plaça de Tècnic Mig d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme

 
Valoració del Tribunal dels mèrits dels/les aspirants a cobrir la plaça de Tècnic Mig d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme