Puntuació final del procès selectiu d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar d’Immigració

 
Puntuació final del procès selectiu d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar d’Immigració