Puntuacions i aspirants a la plaça d’auxiliar tècnic d’arxiu que passen a la fase d’entrevista

 
Puntuacions dels aspirants a la plaça d’auxiliar tècnic d’arxiu històric comarcal i relació de les persones que passen a la fase d’entrevista