Què és la mediació intercultural?


La mediació intercultural sorgeix com una necessitat davant la nova realitat a la nostra societat, en la qual es dóna, amb una intensitat cada vegada major, el fet de la presència de persones de diverses cultures i procedències.

Aquesta nova realitat ens ha plantejat situacions socials que fins ara no es donaven, o es donaven en dimensions poc rellevants i que, per tant, necessiten mesures innovadores per a poder respondre.

La mediació intercultural és un recurs professional que pretén facilitar les relacions i la integració intercultural entre persones o grups presents en un mateix territori, i pertanyent a una o vàries cultures.