Què fem?

Tasques de la Federació a les ADF i al voluntariat:

Servei administratiu i de gestió a les ADF

-Assessorament tècnic

-Assegurances pel voluntariat

-Material forestal pel voluntariat i pels vehicles
de les ADF

-Vestuari pel voluntariat

-Formació pel voluntariat: Cursos i conferències

-Coordinació del voluntariat

-Dinamització del voluntariat

-Redacció, Actualització i Gestió dels PPI

Serveis de les ADF als Ajuntaments, Consorcis, ADF´s i altres:

Treballs de tala i poda d´arbrat

-Franges de les urbanitzacions i nuclis de població aïllats

-Reforestacions

-Creació i manteniment de camins forestals i rurals

-Neteja i manteniment de rieres, rials i torrents

-Manteniment d´espais verds periurbans i forestals

-Assessorament en matèria forestal i de gestió del medi natural.