Què ofereix la Borsa de Lloguer d’habitatges als arrendataris?

La Borsa de Lloguer és un servei públic que té com a objectiu facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer a un preu més accessibleOfereix als possibles llogaters:
Informació i assessorament sobre habitatge de lloguer


-Accés a pisos de lloguer a un millor preu


-Signatura i tramitació del contracte de lloguer


-Seguiment del contracte


-Mediació en cas de possibles conflictes