Radio Marina, amb el suport dels consells comarcals del Maresme i de la Selva, torna a organitzar el concurs ecopropostes

Va adreçat a estudiants de 12 a 18 anys


Un any més ràdio Marina organitza ecopropostes, un concurs que té com a objectiu incentivar els estudiants de secundària a realitzar treballs  sobre algun element de l’entorn natural de les comarques del Maresme o de la Selva.


Aquest concurs compta amb la col·laboració dels consells comarcals del Maresme i de La Selva. Hi poden participar, individualment o en grups de fins a 3 persones, tots els joves d’edats compreses entre els 12 i els 18 anys i també classes o centres escolars de secundària que presentin inciatives ambientals que ja s’hagin dut a terme. 

El jurat valora especialment el nivell d’investigació o la viabilitat d’execució de les propostes de millora que presentin els estudiants de secundària de la zona.

El lliurament de treballs s’ha de fer a ràdio Marina ( c/ de Ca la Gudo 1 de Blanes) o a les seus dels consells comarcals del Maresme o La Selva fins el 31 de març de 2009.