Recollida, acollida, adopció i sensibilització


El servei que prestarà el CAAD Maresme té quatre vessants: recollida dels animals perduts o abandonats, acollida d´aquests animals en el Centre, programa d´adopcions i sensibilització ciutadana sobre la tinença responsable d´animals. 1) La recollida d’animals  

El CAAD Maresme efectuarà la recollida i transport dels animals que es trobin perduts o abandonats en el moment que les policies locals, o el departament municipal designat per cada ajuntament adherit sol·licitin el servei. També s´efectuaran serveis extraordinaris d´emergència per a la recollida i assistència en cas d´animals agressius o atropellats que representin una amenaça per a la seguretat dels ciutadans o per la pròpia vida de l’animal.
2) L’acollida al Centre  

Els animals quan arriben al Centre són sotmesos a un control veterinari, se´ls desparasita externament i internament i se´ls hi fa un test de detecció de leishmania. Mentre es fa tota la revisió sanitària, l´animal es manté aïllat. El Centre disposa de tots els serveis necessaris per assegurar una estada adequada dels animals en el recinte (alimentació, higiene, assistència veterinària…etc) fins que es trobi el seu propietari o siguin adoptats.
3) L´adopció  

L´objectiu del CAAD és que els animals acollits passin el menys temps possible en el Centre. Per això, es promourà un  
programa d´adopcions que permeti trobar una llar adequada per al benestar de l´animal. Tots els animals que siguin lliurats en adopció estaran vacunats, identificats i esterilitzats, tot seguint els criteris establerts per la normativa vigent.
4) La tinença responsable  

Per intentar assolir els nivells d´altres països europeus on tots els animals estan corresponentment identificats i no es produeixen abandonaments, el CAAD Maresme generarà campanyes de sensibilització i educació per tal d´afavorir la tinença responsable en tots els seus aspectes. El Centre seguirà una política de portes obertes que faciliti l´acostament dels ciutadans al món dels animals de companyia. També s´impulsaran accions educatives.