Recursos en Violència Masclista (Documents)


 
Dossier estadístic de l’institut Català de les dones


Dades sobre Violència Masclista del Departament d’Interior, 2018 Llei 5/2008 del 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista, text íntegre.


Llei 5/2008 del 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista, resum


Protocol de Joventut per a l’abordatge de la violència masclista


Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia


Protocol que desplega el deure d’intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya 


Protocol d’assetjament sexual – Governació


Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual


Procediment d’Intervenció i Atenció Policial als Matrimonis Forçats


Protocol d’Abordatge dels Matrimonis Forçats de la Demarcació de Girona


Procediment d’Actuació per l’Abordatge de les Mutilacions Genitals Femenines


Protocol RVB-BCN de Valoració del Risc En Violència Masclista


Pautes Orientatives d’Intervenció des del Sistema de Serveis Socials en Funció del Risc


Avaluació del Circuit Barcelona contra la Violència Masclista


 


Violència contra les dones. Qué és i què hi puc fer?


Programa “Estimar no fa mal”


Eines per a la prevenció de les violències masclistes amb joves des de l’àmbit local


Eina mòbil per atendre a dones que pateixen violència masclista


5 curtmetratges per treballar la diversitat afectiva, sexual i de gènere


Què puc fer si la meva filla ha estat maltractada?


Guia per detectar els micromasclismes


Guia de seguretat per a dones, en violència masclista, online


Eliminem les microviolències


Programa “Trenquem el silenci”

Autodefensa femeninaViolència sexual


Educació no sexista


Llenguatge no sexista


Noves masculinitats
 


Indiferentes – Naiz


Compra el coche, llévate a la chica. La cosificación de la mujer en la publicidad – SOV Sabadell