Recursos locals de Canet de Mar en matèria d’infància i adolescència

{+}{H}TORNAR ENRERA{|}http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=6280{H}{+}ESCOLES BRESSOL
{N}Llar d’infants Ninis{N}
93 794 10 02
Fax. 93 795 62 34
C/ Josep Baró, 18
{E}info@ninis.cat{|}info@ninis.cat{E}

{N}Llar d’infants El Palauet{N}
93 794 37 70
Fax.93 794 25 39
Ronda del Doctor Manresa, 21

{N}Llar d’infants Les Abelles{N}
93 795 41 38
C/ Josep Mora, 6


-{N}ESCOLES{N}:
{N}CEIP Misericòrdia{N}
93 794 18 87
Fax.93 704 30 60
C/Àngel Planet, s/n
{E}a8015302@centres.xtec.es{|}a8015302@centres.xtec.es{E}

{N}CEIP Turó del Drac{N}
93 794 38 79

{N}Col·legi Santa Rosa de Lima{N}
93 794 07 90
Carrer Vall, 12
{E}starosa@canetdemar.lamalla.net{|}starosa@canetdemar.lamalla.net{E}


-{N}INSTITUTS{N}:
{N}IES Lluís Domènech i Montaner{N}
93 795 47 63
C/Francesc Cambó, 2
{E}a804564@centres.xtec.es{|}a804564@centres.xtec.es{E}

{N}Col·legi Yglesias{N}
93 794 07 95
Fax: 93 794 09 86
C/Eusebi Golart, 13
{E}consellrector@coleyglesias.com{|}consellrector@coleyglesias.com{E}


-{N}PROGRAMES DE GARANTIA SOCIAL{N}:
{N}Escola d’Adults Maria Saus{N}
93 795 46 25

{N}Escola Taller{N}
93 794 01 05
Edifici Vil·la Flora
{E}escolataller@canetdemar.cat{|}escolataller@canetdemar.cat{E}

{N}UNIVERSITATS{N}:
{N}UNED- UNIVERSITAT NACIONAL D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA{N}
Edifici Vil·la Flora
{E}info@canet.uned.es{|}info@canet.uned.es{E}

{N}Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt (EUETTP){N}
93 794 01 50
Fax.93 795 48 17
Plaça Indústria, 1
{E}euttp.direccio@diba.cat{|}euttp.direccio@diba.cat{E}

{N}CENTRES CÍVICS{N}:
{N}Vil·la Flora -Centre Cívic i Cultural-{N}
93 795 46 25
Fax: 93 794 31 98
Riera Gavarra, s/n

{N}EXTRAESCOLARS{N}:
{N}Escola de Música{N}
93 794 13 93
Passeig Misericòrdia, 13

{N}CASALS DE JOVES{N}:
{N}La Masoveria{N}
93 795 46 25
Edifici Vil·la Flora

{N}ESPLAIS{N}:
{N}Associació Terra i Cel{N}
93 795 46 25
Riera Gavarra, s/n (Vil·la Flora)

{N}Strankis{N}
93 794 08 93 / 639 73 75 65
Balmes, 10, 1r.

{N}Camp de futbol Municipal{N}
93 794 12 61
Afores Misericòrdia s/n


-{N}BIBLIOTEQUES{N}:
{N}Biblioteca P.Gual i Pujadas{N}
93 795 60 37
Fax: 93 794 31 54
Riera Sant Domènech, 1, A
{E}b.canet.pgp@diba.cat{|}b.canet.pgp@diba.cat{E}

{N}PUNTS D’INFORMACIÓ JUVENIL{N}:
Punt d’Informació Juvenil (Puntdi)
93 795 46 25
Vil·la Flora, planta baixa
{E}joventut@canetdemar.cat{|}joventut@canetdemar.cat{E}


-{N}CAP{N}:
CAP de Canet de Mar
93 795 66 76
Plaça de la Universitat, 1.{.C}