Recursos locals de Sant Andreu de Llavaneres en matèria d’infància i adolescència

{.C}ESCOLES BRESSOL{N}:
{N}Escola Bressol Sant Nicolau{N}
93 793 02 12
Camí de la Masia, 6-8
{E}santnicolau@santandreudellavaneres.cat{|}santnicolau@santandreudellavaneres.cat{E}

Escola Bressol Minerva
93 792 65 61
Can Amat, 51
 
ebminerva@hotmail.com


-{N}ESCOLES{N}:
{N}Escola Serena Vall{N}
93 792 81 86
Passeig de la Riera, 25

Escola Sant Andreu
93 792 96 65
Carrer Contrabandistes

Escola Labandària
93 792 93 10
C/ Jaume Borutau, 4


INSTITUTS{N}:
{N}Institut de Llavaneres{N}
93 792 69 94
Passeig del Perelló, 2


-{N}PUNTS D’INFORMACIÓ JUVENIL{N}
{N}PIJ {N}
93 792 94 83
c/ Closens, 65
{E}pij@llavaneres.es{|}pijs@llavaneres.es{E}


-{N}CAPS{N}
{N}CAP{N}
93 792 87 07
Passeig Jaume Borutau, s/n
{E}llavaneres.sanitat@gencat.net{|}llavaneres.sanitat@gencat.net{E}


-{N}ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA{N}
93 702 36 44
Passeig Mares de Deu de Montserrat, 27
 
educacio@llavaneres.es
{.C}