Recursos locals de Sant Iscle de Vallalta en matèria d’infància i adolescència

{+}{H}TORNAR ENRERA{|}http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=6280{H}{+}ESCOLES BRESSOL:
{N}Els Garrofers{N}
93 794 62 09
C/ Escoles, 9
{E}a8059615@centre.xtec.es{|}a8059615@centre.xtec.es{E}


-{N}ESCOLES{N}:
{N}Escola Dones D’aigua{N}
Tel 937946843 / / Fax937945700
C/ Marta Mata, 1
{E}escoladonesdaigua@xtec.cat{|}escoladonesdaigua@xtec.cat{E}


-{N}CASALS DE JOVES{N}
93 794 61 28
C/ Escoles, 5


-{N}CAP{N}:
{N}Atenció Primària Sant Iscle{N}
93 794 60 89
C/ Església, 5
{E}stiscle.bnm@ics.scs.es{|}stiscle.bnm@ics.scs.es{E}