Recursos locals de Sant Pol de Mar en matèria d’infància i adolescència

{+}{H}TORNAR ENRERA{|}http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=6280{H}{+}ESCOLES BRESSOL{N}
Llar d’infants “pi del soldat”
93 760 10 12
c/ Sot de la Coma, 1


-{N}ESCOLES{N}:
Sant Pau
93 760 00 58
Camp de l’Arpa s/n


-{N}CASALS INFANTILS{N}
Casal d’Estiu i Casal de Nadal
Gestiona l’Ajuntament a travès d’empresa privada


-{N}PUNTS D’INFORMACIÓ JUVENIL{N}
{N}CA l’Arturo

93 760 30 06


-{N}CAPS{N}:
{N}Centre de Salut{N}
93 760 48 18
Santa Clara, 1


-{N}ATENCIÓ LOGOPÈDIA{N}
{N}SMAP{N}
93 760 04 51
Santa Clara,3
{.C}