Recursos locals de Sant Vicenç de Montalt en matèria d’infància i adolescència

{+}{H}TORNAR ENRERA{|}http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=6280{H}{+}ESCOLES BRESSOL{N}
Els Garrofers
Tel. 93 791 32 16
Riera del Gorg s/n
 
bressol@svmontalt.cat


-{N}ESCOLES{N}:
CEIP Sant Jordi
Tf. 93 791 23 19
Fax 93 791 24 50
C/ Escoles, 10
{H}www.xtec.es/ceip-santjordi-svmontalt{|}http://www.xtec.es/ceip-santjordi-svmontalt{H}

CEIP Sot del Camp{N}
Tf.: 93 791 47 48/Fax 93 791 47 49
Camí del Pedró, s/n
{H}www.xtec.cat/centres/a8061105{|}www.xtec.cat/centres/a8061105{H}
{E}a8061105@xtec.cat{|}a8061105@xtec.cat{E}


-{N}INSTITUTS{N}:
{N}IES Sant Vicenç{N}
Telèfon: 93 791 12 08 / 689 72 55 60
Camí del Pedró, 60-66
{E}iesmontalt@xtec.cat{|}iesmontalt@xtec.cat{E}


-{N}CASALS DE JOVES{N}:
{N}Cau Jove{N}
Telèfon: 93 791 34 79
Avinguda Verge de Montserrat, s/n
{E}joventut@svmontalt.cat{|}joventut@svmontalt.cat{E}


-{N}ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA{N}:
{N}ESIJ{N} (Espai Suport Infantil i Juvenil). Psicòloga Municipal.
Telèfon: 93 791 17 49
Avinguda Verge de Montserrat, s/n
{.C}