Recursos locals de Santa Susanna en matèria d’infància i adolescència

{+}{H}TORNAR ENRERA{|}http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=6280{H}{+}ESCOLES BRESSOL:
{N}Llar d’Infants{N}
93 767 90 95
c/ Sant Ramon s/n


-{N}ESCOLES{N}:
{N}Montagut{N}
93 767 78 98
Cami de la Riera s/n

{N}Sta. Susanna{N}
93 767 81 03
Parc del Colomer s/n


-{N}CAP{N}:
93 767 81 39
Plaça Catalunya s/n


-{N}ALTRES RECURSOS{N}:
{N}Aula Municipal de Música{N}
93 767 84 41
Masía de Can Ratés

{N}Camp de futbol municipal{N}
93 767 83 61
c/ Pujada de Gràcia s/n

{N}Aula Oberta Sant Ramon{N}
93 767 84 41
c/ Sant Ramón, 2

{N}Biblioteca Municipal{N}
93 767 84 41
Plaça Catalunya s/n
{.C}