Recursos locals de Teià en matèria d’infància i adolescència

{+}{H}TORNAR ENRERA{|}http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=6280{H}{+}ESCOLES BRESSOL{N}:
Els Galamons (Municipal)
93 555 86 32
Enric R. Svensson, 14-28
 
galamons@teia.cat


-{N}ESCOLES{N}:
CEIP El Cim
93 540 90 46
Puigoriol 86
 
ceipelcimteia@xtec.cat


-{N}INSTITUTS{N}
SES Teià
93 540 78 44
Charles Darwin 19
 
sesteia@xtec.cat


-{N}PROGRAMES DE GARANTIA SOCIAL{N}
Escola d’Adults – PQPI
93 540 07 82
 
cfam@elmasnou.cat
La Segarra 12, El Masnou


-{N}CASALS DE JOVES{N}
Casal de Joves ASAC
93 555 36 13
Parc Can Godó
 
dinamitzaciojove@teia.cat


-{N}ESPLAIS{N}
Agrupacio Escolta MINTAKA
Dr Barrera 28 bis
 
aemintaka@escoltes.org


-{N}LUDOTEQUES{N}
CEIP EL CIM
93 540 90 46
Puigoriol 86
 
ceipelcimteia@xtec.cat


-{N}PUNTS D’INFORMACIÓ JUVENIL{N}
Casal de Joves ASAC
93 555 36 13
Parc Can Godó
 
dinamitzaciojove@teia.cat


CAPS{N}
CAP Teià
93 540 79 77
Plaça Catalunya 3
{.C}