Recursos locals de Tiana en matèria d’infància i adolescència

{+}{H}TORNAR ENRERA{|}http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=6280{H}{+}ESCOLES BRESSOL{N}:
{N}El més petit de tots{N} (municpal)
93 465 82 89
Can Gaietà, 2-6
{E}a8068628@xtec.cat{|}a8068628@xtec.cat{E}

{N}El Cangur{N} (privada)
93 395 48 98
c/ Matas,37
{E}a8051941@xtec.cat{|}a8051941@xtec.cat{E}

{N}El Timbal{N} (privada)
93 469 30 72
c/Lleida, 2


-{N}ESCOLES {N}
{N}Escola Lola Anglada{N} (municipal)
93 395 01 07 / 93 465 03 52
Av. Ciutadella, 13
{E}ceipangladatiana@xtec.net{|}ceipangladatiana@xtec.net{E}

{N}Escola Tiana{N} (Municipal) obertura curs 2010-2011


-{N}INSTITUTS{N}
(compartida amb Montgat)


PROGRAMES DE GARANTIA SOCIAL{N}
Mancomunat amb altres municipis: Alella, eL Masnou, Montgat, Teià i Tiana
la seu està a El Masnou:
93 540 07 82


-{N}CASALS DE JOVES{N}
{N}Casal de Joves Tiana{N}
93 395 19 97
c/ Doctor Mascaró, 22
{E}casaljovestiana@hotmail.com{|}casaljovestiana@hotmail.com{E}


-{N}ESPLAIS{N}
{N}AE Roger de Flor{N}
c/ Doctor Mascaró, 22


-{N}PUNTS D’INFORMACIÓ JUVENIL{N}
{N}PIJ Tiana{N}
93 395 19 97
c/ Doctor Mascaró, 22
{E}pij.tiana@diba.cat{|}pij.tiana@diba.cat{E}


-{N}CAPS{N}
{N}ABS Montgat Tiana{N}
93 469 49 30
c/ Franci, 9


-{N}ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA{N}
{N}SENIDE{N} (privat amb conveni amb l’Aj)
93 465 12 97
c/ Josep París, 1
{E}infotiana@senide.es{|}infotiana@senide.es{E}


-{N}RECURSOS PRIVATS{N}
{N}Escola Municipal de Música i Dança{N}
93 465 89 18
c/ Centre, 9
{E}emmusicaidansadetiana@gmail.com{|}emmusicaidansadetiana@gmail.com{E}

{N}Club Bàsquet Tiana{N}
93 497 07 04 / 93 497 07 04
Av. Eduard Fontsere s/n
{E}info@cbtiana.com{|}info@cbtiana.com{E}

{N}CCE Futbol Tiana{N}
93 465 04 81
Av. Eduard Fontsere s/n{.C}