Recursos municipals de Calella en matèria d’infància i adolescència

{+}{H}TORNAR ENRERA{|}http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=6280{H}{+}{.C}ESCOLES BRESSOL{N}:
{N}El Carrilet{N}
93 766 09 71
Sant Jaume, 341
{E}a8047200@centres.xtec.es{|}a8047200@centres.xtec.es{E}

CEI Children’s House
93 769 06 02
Bruguera, 224

Llar d’infants CEPI
93 769 43 80
Bruguera, 116
 
marisacepi@hotmail.com

Llar d’infants Mafalda
93 769 34 32
Bartrina, 28
 
mafaldacalella@yahoo.es


ESCOLES{N}:
CEIP Dr. Carles Salicrú
93 769 24 14
Riera Capaspre, s/n
 
a8015144@xtec.cat

CEIP La Minerva
93 769 16 67
Sant Jaume, s/n
 
a8015119@xtec.cat

Escola Pia (P3 a 11)
93 766 06 71
c/ Sant Pere, 120
 
calella@escolapia.cat


INSTITUTS:
{N}Escola Pia {N}(12 a 18)
93 769 04 55
c/ Jovara, 39
{E}calella@escolapia.cat{|}calella@escolapia.cat{E}

{N}Escoles Freta{N} (P3 a Baxt)
93 766 19 83
c/ Costa i Fornaguera, 2 – 14
{E}escolesfreta@freta.cat{|}escolesfreta@freta.cat{E}

{N}IES Bisbe Sivilla{N}
93 766 12 67
c/ valldebanador, 39
{E}a8015171@xtec.cat{|}a8015171@xtec.cat{E}


-{N}CENTRES OBERTS{N}:
{N}Els Pins{N}
93 769 42 44
Espai forum. Avinguda del parc s/n
{E}olmoli@hotmail.com{|}olmoli@hotmail.com{E}


-{N}CASALS DE JOVES{N}:
{N}Centre d’Acció Jove{N}
93 766 44 34
Fabrica Llobet. Ctra. Sant Jaume, 339
{E}morillasvj@calella.cat{|}morillasvj@calella.cat{E}


-{N}ESPLAIS{N}:
{N}CAU. Agrupament Escolta Montnegre{N}
93 766 22 31
c/ Bruguera, 51
{E}caucalella@aemontnegre.org{|}caucalella@aemontnegre.org{E}


-{N}PUNTS D’INFORMACIÓ JUVENIL{N}:
{N}Centre d’Acció Jove{N}
93 766 44 34
Fabrica Llobet. Ctra. Sant Jaume, 339
{E}morillasvj@calella.cat{|}morillasvj@calella.cat{E}


-{N}CAP{N}:
{N}CAP Calella{N}
93 766 59 50
Ctra. Sant Jaume, 209-217


-{N}ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA{N}:
{N}SEMAP{N}
93 769 72 40
Ctra. Sant Jaume, 339
{E}aj035.ensenyament@calella.cat{|}aj035.ensenyament@calella.cat{E}


-{N}ATENCIÓ LOGOPÈDIA{N}:
{N}SEMAP{N}
93 769 72 40
Ctra. Sant Jaume, 339
{E}aj035.ensenyament@calella.cat{|}aj035.ensenyament@calella.cat{E}{.C}