Regidories d’Òrrius

Alcalde: Francesc de Paula Cunill i Valls (CiU)
Règim Interior: Immaculada Triadó i Esplugas (CiU)
Hisenda: Miquel Torrent i Puig (CiU)
Urbanisme i Obres: Immaculada Triadó i Esplugas (CiU)
Medi Ambient: Carme Tarrés i Barba (CiU)
Serveis: Carme Tarrés i Barba (CiU)
Benestar Social i Sanitat: Immaculada Triadó i Esplugas (CiU)
Ensenyament: Miquel Torrent i Puig (CiU)
Cultura: Miquel Torrent i Puig (CiU)
Esports: Carme Tarrés i Barba (CiU)
Joventut: Carme Tarrés i Barba (CiU)