Regidories de Cabrera de Mar

Alcaldia: Carles Rocabert (ERC)
Governació: Carles Rocabert (ERC)
Patrimoni: Carles ROCABERT (ERC)
Urbanisme: Feliu Vilalta (ERC)
Serveis Públics: Feliu Vilalta (ERC)
Medi Ambient: Feliu Vilalta (ERC) i Montserrat Artigas (ERC)
Serveis Socials: Margarita Padilla (ERC)
Sanitat: Margarita Padilla (ERC)
Ensenyament: Margarita Padilla (ERC)
Hisenda: Joan Buxadé (ERC)
Personal i Recursos Humans: Joan Buxadé (ERC)
Promoció Econòmica, Comerç, Consum, Turisme i Transports: Joan Buxadé (ERC)
Cultura: Montserrat Artigas (ERC)
Festes: Montserrat Artigas (ERC)
Joventut: Enric Rodon (ERC)
Esports: Enric Rodon (ERC)