Regidories de Canet de Mar

Alcalde:Joaquim Mas Rius(PSC)
Seguretat Ciutadana:Ibis Puig Valls (CiU)
Urbanisme:Ibis Puig Valls (CiU)
Comunicació: Òscar Figuerola Bernal (ERC)
Cultura: Òscar Figuerola Bernal (ERC)
Ensenyament: Sílvia Tamayo Mata (PSC)
Medi Ambient: Sílvia Tamayo Mata (PSC)
Benestar Social: Cati Forcano Isern (CiU)
Sanitat: Cati Forcano Isern (CiU)
Joventut: Rafel Dulsat Ortiz (ERC)
Obres i Via Pública: Rafel Dulsat Ortiz (ERC)
Esports: Antònio Isarn Flores (PSC)
Comerç, Turisme i Promoció Econòmica: Juan Fuentes Albareda (PSC)
Hisenda: Laureà Gregori Fraxedas (CiU)