Regidories de Dosrius

Alcalde: Josep Jo i Munné (PSC)


Hisenda: Joan M. Ribes i Artigas (PSC)


Urbanisme: Joan M. Ribes i Artigas (PSC)


Projectes Municipals: Joan M. Ribes i Artigas (PSC)


Tecnologies Avançades: Joan M. Ribes i Artigas (PSC)


Turisme: Sílvia Garrido i Galera (PSC)


Protocol: Sílvia Garrido i Galera (PSC)


Medi Ambient: Sílvia Garrido i Galera (PSC)


Promoció Econòmica: Sílvia Garrido i Galera (PSC)


Règim Intern i Seguretat Ciutadana: Sílvia Garrido i Galera (PSC)


Recursos Humans: Josep M. Sagristà i Vilà (PSC)


Cultura i Festes Tradicionals del nucli de Dosrius: Josep M. Sagristà i Vilà (PSC)


Ensenyament: Josep M. Sagristà i Vilà (PSC)


Benestar Social: Josep M. Sagristà i Vilà (PSC)


Atenció i Participació del Ciutadà: Manuel Mora i Escandell (PSC)


Serveis Municipals: Manuel Mora i Escandell (PSC)


Joventut: Marc Ribes i González (PSC)


Esports: Marc Ribes i González (PSC)


Cooperació: Marc Ribes i González (PSC)


Festes Tradicionals del nucli de can Massuet-El Far: Marc Ribes i González (PSC)


Sanitat: Antònia Pérez i Ramírez (PSC)


Servei a la Dona: Antònia Pérez i Ramírez (PSC)


Gent Gran: Antònia Pérez i Ramírez (PSC)


Festes Tradicionals del nucli de Canyamars: Antònia Pérez i Ramírez (PSC)


Regidor per al nucli de can Massuet-El Far: Joan M. Ribes i Artigas


Regidora per al nucli de Canyamars: Sílvia Garrido i Galera