Regidories de Palafolls

Alcalde: Valentí Agustí i Bassa (PSC)
Joventut: Mª Dolors Agüera Martín (PSC)
Ensenyament: Dolors Belmonte i Sala (PSC)
Cultura: Mª Dolors Agüera Martín (PSC)
Esports: Salvador Barea i Téllez ((PSC)
Medi Ambient: Dolors Belmonte i Sala (PSC)
Promoció Econòmica: Josep Ribas i Maynou (PSC)
Sanitat: Dolors Belmonte i Sala (PSC)
Serveis Socials: Dolors Belmonte i Sala (PSC)
Consum i Turisme: Dolors Belmonte i Sala (PSC)
Urbanisme: Mireia León i Roca (PSC)
Hisenda: Josep Ribas i Maynou (PSC)
Noves Tecnologies: Josep Ribas i Maynou (PSC)
Obres Públiques: Mireia León i Roca (PSC)
Manteniment i Serveis Municipals: Salvador Barea i Téllez (PSC)
Comerç: Josep Ribas i Maynou (PSC)
Treball: Josep Ribas i Maynou (PSC)
Personal: Josep Ribas i Maynou (PSC)
Festes: Mª Dolors Agüera Martín (PSC)
Parcs i Jardins i Conservació d’Espais Naturals: Mª Dolors Agüera Martín (PSC)
Transports: Mª Dolors Agüera Martín (PSC)
Governació: Joan Grimal i Ribot (PSC)
Protecció Civil: Joan Grimal i Ribot (PSC)
Agricultura, Defensa Forestal i Camins i Rieres: Joan Grimal i Ribot (PSC)
Relació amb les Urbanitzacions: Mireia León i Roca (PSC)