Regidories de Sant Andreu de Llavaneres

Alcalde: Víctor Ros i Casas (PP)
Joventut: Víctor Ros i Casas (PP)
Ensenyament: Susana G. Clerici in Ponisio (PP)
Cultura: Pilar Arnau i Herrero (PSC)
Esports: Antoni Majó i Vives (PP)
Medi Ambient: Víctor Ros i Casas (PP)
Promoció Econòmica: Pilar Arnau i Herrero (PSC)
Sanitat: Antoni Majó i Vives (PP)
Serveis Socials: Susana G. Clerici in Ponisio (PP)
Turisme: Pilar Arnau i Herrero (PSC)
Urbanisme: Antoni Jiménez Gómez (PSC)
Hisenda: Carlos Bartomeu i Castro (PP)
Obres Públiques: Antoni Jiménez Gómez (PSC)
Manteniment i Serveis Municipals: Víctor Ros i Casas (PP)
Serveis Personals: Susana G. Clerici in Ponisio (PP)