Regidories de Tordera

Alcalde: Joan Carles Garcia i Cañizares (CiU)


Regidor Adjunt a Alcaldia: Josep Llorens i Muñoz (CiU)


Territori: Arseni Garcia i Matas (CiU)

{.d}Urbanisme: Arseni Garcia i Matas (CiU)


Obres Públiques: Carles Aulet i Salvador (CiU)


Manteniment de la Vila: Carles Aulet i Salvador (CiU)


Serveis Municipals: Carles Aulet i Salvador (CiU)


Pagesia: Joan Tussell i Barber (CiU) {.d}


Serveis a la persona: M.Àngels Cayró i Pujol (CiU)

{.d}Cultura: M.Àngels Cayró i Pujol(CiU)


Festes: M.Àngels Cayró i Pujol (CiU)


Ensenyament: M.Àngels Cayró i Pujol (CiU)


Joventut: Josep Llorens i MUñoz (CiU)


Mitjans de Comunicació: Josep Llorens i Muñoz (CiU)


Participació Ciutadana: Josep Llorens i Muñoz (CiU)


Benestar Social: Mercè Jiménez i Subirós (CiU)


Sanitat: Mercè Jiménez i Subirós (CiU)


Esports: Rafael Matas i Ribas (CiU) {.d}


Regim Interior i Hisenda: Rafael Matas i Ribas (CiU)

{.d}Promoció Econòmica: Rafael Matas i Ribas (CiU)


Mercat Setmanal: Rafael Matas i Ribas (CiU)


Fira del Ram: Rafael Matas i Ribas (CiU)


Hisenda: Sílvia Català i Mora (CiU)


Governació:Carles Aulet i Salvador (CiU)


Recursos humans: Arseni Garcia i Matas (CiU){.d}