Relació de persones seleccionades per realitzar el curs de vetlladors/es escolars del mes de març

Les persones seleccionades seran avisades per correu electrònic per tal que facin efectiu el preu públic

37745687L

38135162N

38770146N

38800052H

38807751N

38807898K

38810949J

38820538B

38823983Y

38826587B

38830477Z

38833468S

38833653Q

38839752C

38841336V

38845384V

38852033L

38858198C

38861759Q

38864088E

38866714A

38872139T

38875972S

38883085K

39402471K

40975024h

43420085H

43510008 B

43523079H

43670824B

45826067Q

46066419h

46353038b

46354494H

77605087M

77618074C