REPTE 1: Assegurar la igualtat/equitat/justícia social en drets i oportunitats de les persones joves de diversos orígens, cultures i religions.

Quina paraula/es resumeix o resumeixen millor les propostes d’IGUALTAT?

En la situació que hem viscut, les persones joves s’han vist afectades per diverses dificultats, entre les que es comenten: la seva situació jurídica administrativa, quan és irregular, la dificultat de tramitar la documentació aquests mesos, la bretxa digital, les dificultats d’accés a dispositius per connectar-se, el fet de no poder accedir als equipaments juvenils i l’escassa possibilitat de participar. Es tracta de mancances que ja existien i durant la pandèmia s’han fet més visibles, en les quals es requereix que l’administració pública hi posi més esforços i recursos. Aquesta és una idea clau que va sorgir durant el grup de treball.

Per aprofundir en el què es recull en aquest grup de treball, us recomanem el visionat complet del video, així com la lectura del document on es recullen les idees clau i les propostes de millora.

Clica aquí per tornar a la pàgina d’inici