Requeriment de documentació per al pagament del lloguer de la convocatòria MAH/110072010

Termini de presentació de la documentació: abans de l’11 de novembre de 2010


En relació amb la sol·licitud de prestació per al pagament del lloguer de la convocatòria MAH/1100/2010, de 8 d’abril, les persones que es relacionen a l’arxiu annexat en aquesta pàgina han d’aportar la documentació que en cada cas s’hi indica per tal que l’òrgan encarregat de la gestió de l’expedient pugui prosseguir el tràmit Hipervincle