Requisits per accedir a un pis de la Borsa de Lloguer

Acreditar uns ingressos regulars de com a mínim 1.000 euros al mes (El lloguer que es considera que pots pagar no ha de superar el 42% dels ingressos de la unitat de convivència)


-No tenir cap habitatge de propietat


-Ésser major d’edad