Resolució del Jurat d’expropiació de Catalunya per determinar el preu just d’una finca que expropiarà l’ajuntament de Dosrius

 

A l’Ajuntament de Dosrius ha entrat ja oficialment la resolució dictada pel Jurat d’Expropiació de Catalunya pel preu just que l’Ajuntament ha d’abonar al Sr. Ramon Rigau i Serdañons, en qualitat d’arrendatari de la finca que s’expropia al carrer Marquès Castelldosrius, núm. 10 (davant de l’Ajuntament).

A principis de la dècada de 1990 l’Ajuntament de Dosrius va iniciar un procés d’expropiació del terreny situat davant l’Ajuntament, per tal de poder-hi construir una plaça municipal. Des dels seus inicis, l’Ajuntament va oferir al Sr. Ramon Rigau Serdañons, la quantitat de 187.563,– PTA. més el premi d’afectació, que puja un total de 196.942,– PTA.


Per part de l’arrendatari el preu exigit a l’Ajuntament és de 6.848.595,– PTA.

Després de molts anys d’estar l’expedient en un procés “d’impàs” sense arribar a un acord, degut a les grans diferències de quantitats, tant la que oferia l’Ajuntament com la que exigia l’arrendatari, l’Ajuntament va portar l’expedient al Jurat d’Expropiació de Catalunya, perquè determinés el preu just que l’arrendatari havia de percebre en concepte d’indemnització.

El preu just final que el Jurat ha determinat consisteix en la indemnització de 2 anualitats de renda, consistents en 93.768,– PTA/any, per dues anualitats, que pugen 187.536,– PTA., més el 5% de premi d’afectació. El total a percebre pel Sr. Ramon Rigau Serdañons, segons el Jurat d’Expropiació de Catalunya, és de 196.942,– PTA., total euros 1.183,65.

L’Ajuntament de Dosrius en tot moment ha defensat la xifra de 1.183,65 euros i en cap moment ha volgut entrar en una negociació sobre els 6.848.595,– PTA., que la part expropiada exigia.


Fotografia: Local i solar adquirit per l’Ajuntament.


Josep Jo i Munné
Alcalde

Dosrius, 15 de maig de 2002.