Responsables de l’ajuntament d’Arenys de Munt viatgen a Tona i Balenyà per veure l’experiència d’aquests municipis en recollida selectiva porta a porta

El proper dimecres l’ajuntament anirà als municipis de Tona i Balenyà (a la comarca d’Osona), per a fer el seguiment de com es realitza la recollida selectiva porta a porta de les deixalles municipals, i contrastar amb els regidors i tècnics les avantatges d’aquest sistema. Tona, població d’aproximadament 6000 habitants, conjuntament amb els municipis de Tiana i Riudecanyes han estat els primers municipis catalans a implantar el model de recollida selectiva porta a porta.


Aquest sistema és el que l’Ajuntament vol començar a implantar al casc urbà del municipi.

La recollida porta a porta recull l’escombraries uns dies i hores concretes en funció de la fracció: matèria orgànica, rebuig, paper i envasos.

La recollida porta a porta fa desaparèixer els contenidors al carrer. El poble està més net, millora la imatge del municipi i permet alliberar espai públic. El resultat és una gestió més integrada dels residus municipals, on tothom hi participa i es corresponsabilitza.