Resultat de les proves de català realitzades als aspirants a cobrir una plaça d’enginyer al Consell Comarcal del Maresme que no tenien acreditat el nivell C

 
Resultat de les proves de català realitzades als aspirants a cobrir una plaça d’enginyer al Consell Comarcal del Maresme que no tenien acreditat el nivell C