Retribucions dels càrrecs electes del Consell Comarcal del Maresme

2019


DEDICACIÓRETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL
President25%18.744€
Vicepresident 1er25%18.744€
Conseller Delegat de Serveis als Municipis15%11.246€
Consellera Delegada d’Educació i Joventut25%18.744€
Conseller Delgat de Benestar Social, Cultura, Consum i Salut Pública25%18.744€
Conselleres i Consellers sense cartera797,50€RETRIBUCIONS PER ASSISTÈNCIA A ÒRGANS COL·LEGIATS
Ple150€ per sessió
Consell d’Alcaldesses i Alcaldes50€ per sessió
Comissió Permanent del Ple100€ per sessió
Comissions Informatives100€ per sessió