Reunió del Consell Escolar Municipal d’Arenys de Munt

El 25 de juny, a les 19´30 hores, a la Masia Can Borrell, tindrà lloc una reunió del Consell Escolar Municipal, amb la finalitat de tractar els següents assumptes:


1. Aprovació de l´acta de la reunió anterior.
2. Valoració de les diferents activitats efectuades en el curs 2001-2002
3. Obres a l´estiu
4. Proposta d´aprovació del Pla Estratègic de Centre
5. Divisió del poble per zones i repartiment dels alumnes entre les dues escoles.
6. Informació sobre l´ampliació de l´Institut
7. Informacions varies
8. Precs i preguntes