Reunió del Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme

ordre del dia: 1.- Revisió del funcionament del Pacte durant l’any 2001 2.- Principis orientadors per a la programació de l’any 2002 3.-Convocatòria de subvencions del Departament de Treball mitjançant els Pactes Territorials per l’Ocupació en el període 2001-2003 4.- Precs i Preguntes.