S’adjudiquen les obres de rehabilitació de La Sala d’argentona

El procés de rehabilitació de la SALA es una operació llarga i complexa que, tanmateix, està avançant de manera contínua i amb èxit. Les últimes passes que s’han fet han estat, d’una banda, l’adjudicació de les obres a l’empresa TEYCO SL (la mateixa que ha fet el nou Institut d’Ensenyament Secundari i el nou Centre d’Atenció Primària) per un valor de 3,65 milions d’EUROS; ara, hem d’esperar que les obres començaran ben aviat un cop signat el contracte i aprovat el Pla de Seguretat i Salut.
D’altra banda, un cop rebut l’informe que necessitàvem del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ja s’ha tramés a la Delegació del Govern de l’estat a Catalunya tota la documentació requerida per demanar una subvenció dintre dels programes del 1% cultural dels Ministerios de Fomento i de Educación y Cultura. Per arribar aquí, però, hem fet un llarg camí que va començar el juliol de 2000 quan vàrem arribar a un acord amb la Cooperativa Agropecuària perquè la SALA passés a ser propietat de l’Ajuntament. Desprès van venir: els estudis previs (urbanístic, arquitectònic i d’usos) en relació a la rehabilitació de la SALA; la preparació del concurs per a la redacció del projecte bàsic i executiu de les obres; la selecció dels cinc equips que havien de presentar els seus avantprojectes amb els corresponents memòria, plànols i maqueta; l’exposició pública dels avantprojectes i la participació dels ciutadans i ciutadanes d’Argentona per expressar la seva opinió, tot votant pel que més els hi agradava; l’adjudicació del projecte de rehabilitació de la Sala d’Argentona a l’equip encapçalat per l’arquitecte Víctor Argentí, tenint en compte tant l’opinió dels vilatans i vilatanes, com els aspectes tècnics i l’oferta econòmica; l’aprovació en el Ple del projecte i de la convocatòria del concurs per a les obres; i finalment l’adjudicació de les obres anteriorment esmentada. Simultàniament, donat l’elevat cost de la rehabilitació de la SALA des d’Alcaldia s’han buscat intensament fonts de finançament a d’altres administracions públiques d’àmbit superior. D’una banda, ja s’ha aconseguit una subvenció de 40 milions de pessetes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del DOCUP de l’objectiu 2 de Catalunya procedent de la Unió Europea, a través de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. D’altra banda, s’han fet (i es continuen fent) diverses gestions, tant a la Generalitat de Catalunya com al govern de l’estat, per aconseguir més recursos per a aquesta rehabilitació. Així, s’ha demanat més diners per a la rehabilitació de la SALA al FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) pel període 2002-2003. També s’ha avançat en les negociacions per tal d’aconseguir recursos a través de l’acord entre el Ministerio de Fomento i el Ministerio de Educación y Cultura per a l’actuació conjunta en el patrimoni històric, l’anomenat 1% cultural. Fruit d’aquestes negociacions, la Delegació del Govern a Catalunya ens ha demanat presentar la documentació exigida per sol·licitar aquesta ajuda. Ara ja s’ha presentat tota la documentació per a poder optar a aconseguir-la. Un cop més, doncs, es manifesta clarament, la capacitat de gestió i l’obra de govern –en aquest cas molt important- que està desenvolupant l’actual equip de govern de l’Ajuntament d’Argentona. Capacitat de gestió i obra de govern que s’emmarquen en un projecte de futur per a la Vila pel que treballem amb moltes ganes, il·lusió i optimisme, i al que convidem a afegir-s’hi a tots els argentonins i argentonines.