S’inicia el transvasament de sorres a la platja del centre de Premià de Mar

L’empresa concessionària del port de Premià de Mar, Europroject va iniciar ahir dimarts, 25 de juny, de manera efectiva, el transvasament de sorra de la Platja de Llevant a la Platja del Pla de l’Os al centre de la vila.

En total seran uns 25.000 m2 de sorra que permetran disposar, a partir de mitjans de juliol, d’una platja d’entre vint i trenta metres i, mantenir el cent vint-i-cinc metres de sorra a la Platja de Llevant, lloc d’on s’extreu la sorra.


El transvasament es realitza en funció d’un conveni que Europroject va realitzar amb l’Ajuntament, segons el qual cada any es realitzaria el transvasament entre platges (com a sistema de bypass), de la sorra que s’hagués acumulat a la banda de llevant de la dàrsena del port, fins a un límit de 125 metres. Aquest transvasament s’està realitzant des de l’any 1999.

El transvasament estava previst per a finals del mes de maig que és quan, normalment, s’acaba l’època de temporals de llevant, tot i això els treballs d’arranjament de la senda marítima que realitza el Ministeri de Medi Ambient, han condicionat l’inici del transvasament ja que els camions no podien accedir-hi perquè hi havia màquines treballant.

Tot i el transvasament que s’està realitzant en els darrers anys, l’Ajuntament va presentar un pla especial pel front litoral de Premià de Mar on es donava, al Ministeri de Medi Ambient un seguit de propostes per retenir la sorra que any rera any es transvasa. El fet que pugui arribar un moment en què no s’acumuli sorra a llevant del port i, per tant, l’empresa concessionària no tingui obligació de transvasar-ne més, preocupa a l’Ajuntament. Per aquest motiu es va plantejar al Medi Ambient la instal·lació de diversos espigons semisubmergits per facilitar la consolidació de la sorra de la platja del centre que, a més a més,
facilitaria la construcció d’una senda marítima.

Aquesta senda, plantejada al pla especial, uniria la que està realitzant el Ministeri de Medi Ambient entre Premià de Mar i El Masnou i el que realitzarà Europroject entre la
Platja del Bellamar i la de Llevant, és a dir, tot el front de les noves instal·lacions del port de Premià.
>
> Servei de Premsa: 93 741 74 28 / 74 12 659 59 24 53
> cruzcj@premiademar.org