S’inicia la transformació del nucli antic de Premià de Mar

Amb la senyalització d’obres ja instal·lada, l’empresa Paviments Martí ha iniciat les obres de millora del nucli antic de Premià de Mar en la seva primera fase que afecten al carrer de la Plaça des de nacional 2 a l’Escola Assís i a la plaça de l’Ajuntament.


Les diferents fases per renovar el nucli antic es faran per trams. Avui dilluns, 9 de setembre s’ha posat en marxa la renovació del tram que afectarà al carrer de la Plaça des de la N-II fins el carrer Sant Antoni. Es preveu que l’obra d’aquest primer tram estigui enllestida durant el primer
trimestre del 2003. L’actuació principal en aquest tram serà la instal·lació d’un sistema de desdoblament d’aigües, situant canonades independents per a la recollida d’aigües residuals, que aniran dirigides al col·lector, i d’aigües de pluja que aniran dirigides directament a mar. Per fer la
canonada de pluvials està previst que s’aprofiti la connexió existent amb l’antic pas de vianants de la nacional II, sempre que els estudis de cates que ara es realitzen ho permetin. En cas contrari s’haurà d’actuar per sota de la carretera i a la via del tren. El sistema de desdoblament té com a objectiu evitar inundacions en la zona baixa del poble.

La resta de l’actuació serà, aquella que es contempla al projecte general, és a dir, pavimentació igualitària i al mateix nivell de vorera i calçada aplicant-hi el principi de prioritat invertida amb una pavimentació diferenciada en colors salmó i gris. Segons el principi de prioritat
invertida, tots els elements urbans que se situaran al carrer faran que tingui prioritat el vianant per sobre del vehicle.

També s’aprofitarà per arranjar el sistema de clavegueram, les conduccions de serveis com aigua, gas i telefonia i, se soterraran els cables elèctrics.

Finalment, a la cantonada amb la plaça de Can Manent s’instal·larà un sistema soterrat de recollid d’escombraries amb quatre bústies de recollida.

El cost d’aquesta primera fase que afectarà al carrer de la Plaça des de la Nacional II fins l’Escola Assís i a la Plaça de l’Ajuntament, té un pressupost de 686,192,77EUR i un termini d’execució de 12 mesos.

La renovació de tot el nucli antic té una previsió de 8 anys. (Si desitgeu més informació us podeu descarregar la memòria del projecte a: http://www.premiademar.org/comunicacio/actualitat ).
>
>
> Servei de Premsa: 93 741 74 28 / 74 12. 659 59 24 53 cruzcj@diba.es